Star Gazing 9.14.13

Photo Credit: VLNY / Zodiac / Splash News