Star Gazing 8.23.13

Photo Credit: Wylde / Splash News