Star Gazing 4.27.13

Photo Credit: Zodiac/VLNY/Splash News