Star Gazing 4.20.13

Photo Credit: VLNY/Zodiac/Splash News