Star Gazing 4.16.13

Photo Credit: VLNY / Zodiac / Splash News