Star Gazing 3.10.13

Photo Credit: S Fernandez / Splash News