Star Gazing 2.19.13

Photo Credit: Zodiac/VLNY/ Splash News