Star Gazing 12.21.13

Photo Credit: VLNY / Zodiac / Splash News